OFFLINE

Etikai kódex

AZ OFFLINE ÜZLETI KLUBOK ESETÉN 
A BUSINESS FLOW FRANCHISE PARTNEREIVEL KÖTŐDIK A TAGSÁGI SZERZŐDÉS,

ÍGY AZ ETIKAI SZABÁLYOZÁST A FRANCHISE PARTNEREK VÉGZIK

AZ OFFLINE ÜZLETI KLUB TAGSÁG TARTALMAZZA  A BUSINESS FLOW ONLINE TAGSÁGOT IS, 
EZÉRT A A BUSINESS FLOW FRANCHISE PARTNEREINÉL KÖTÖTT OFFLINE TAGSÁG ESETÉN A BUSINESS FLOW ONLNE SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEXET IS EL KELL FOGADNIA

Az érintettek köre


Az Etikai Kódex megalkotásának célja, hogy minden érintettel ismertesse azon etikai normákat, melyeket a Business Flow Online szervezete támaszt a hozzá kapcsolódó gazdasági társaságokkal, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személyekkel, illetve azokat képviselő természetes személyekkel.


Az érintettek listája

 • a Business Flow tulajdonosa és vezetői
 • a Business Flow alkalmazottai és megbízott munkatársaik, valamint azok cégeinek alkalmazottai
 • a Business Flow Franchise Partnerei, alkalmazottai és megbízott munkatársaik, valamint azok cégeinek alkalmazottai
 • a Business Flow franchise-ok offline tagjai és azokat helyettesítő személyek
 • a Business Flow franchise-ok által szervezett offline üzleti találkozók vendégei
 • a Business Flow Online tagjai
 • a Business Flow Online vendégei, akik a próbaalkalmakat használják

Az Etikai Kódexben foglaltak betartása minden érintett számára kötelező.

A Business Flow kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minden érintett megismerje és alkalmazza az Etikai Kódexben foglaltakat.

Az Etikai Kódex összefoglalóan tartalmazza egyrészt a betartandó etikai normákat, másrészt felhívja a figyelmet az etikai kockázatokra is. Támogatást nyújt az etikai problémák felismerésében és kezelésében, valamint tartalmazza az etikai ügyek bejelentésének folyamatát.


A Business Flow Online etikai eljárási rendje


A Business Flow ügyvezetője, operatív vezetője és a klubvezetők alkotják a Business Flow Online Etikai Bizottságát, melynek feladatai:

 • Irányítja az Etikai Kódexxel kapcsolatos kommunikációt és képzéseket
 • Támogatást és iránymutatást nyújt az érintetteknek az Etikai Kódex betartásában.
 • Tagokra és vendégekre vonatkozó etikai kérdéseket vitat meg, és hoz döntéseket.
 • Dönt a tagjelöltek csatlakozási kérelméről (ki csatlakozhat az érdekközösségéhez).
 • Végrehajtó szerepet lát el etikai kérdésekben.

Az Etikai Bizottság feladata, hogy az üzleti közösséggel kapcsolatban álló valamennyi érintett betartsa az Etikai Kódex előírásait.


Az etikai bejelentés rendje


Amennyiben tag az Etikai Kódex megsértésével kapcsolatos tevékenyéget, viselkedést, kommunikációt kíván jelenteni, azt a Business Flow applikáció "Bejelentés" menüpontjában tehet meg.


Kik tehetnek bejelentést? 

 • a Business Flow tulajdonosa és vezetői
 • a Business Flow alkalmazottai és megbízott munkatársaik, valamint azok cégeinek alkalmazottai
 • a Business Flow Online tagjai, személyes közreműködői
 • a Business Flow Online vendégei, akik a próbaalkalmakat használják

A bejelentésben ki kell térni az alábbi kérdésekre:

 • Milyen témában kíván bejelentést tenni?
 • Mi történt? Hol történt? Kik voltak érintve az ügyben? (ha van bármilyen dokumentum, akkor csatolja az e-mailhez)

 

Business Flow Online etikai kódex


A Business Flow Online VENDÉGEIRE vonatkozó etikai szabályok:

 1. Összesen 2 próbaalkalmat használhat arra, hogy megismerje a Business Flow Online működését, és felmérje a benne rejlő üzleti potenciált. Utána döntenie kell a Business Flow Online tagság kiváltásáról.

 2. Nem végez hálózatépítő (MLM-es) tevékenységet. Ha multi-level marketinggel foglalkozik, beszélhet a termékeiről és szolgáltatásairól, de nem hozhatja szóba a multi-level marketing rendszerhez való csatlakozásból származó egyéb előnyöket.

 3. A találkozó résztvevőinek megismerésére és együttműködések kialakítására törekszik, nem direkt értékesítési célokkal érkezik.

 4. Az üzleti klub tagjaival és az ajánlott üzleti partnerek körében jóindulatot és bizalmat épít, pozitív és támogató magatartást tanúsít.

 5. Őszinte az üzleti klub tagokkal és a számára ajánlott üzleti partnerekkel, valamint tartja magát a szakmája etikai irányelveihez.

 6. A Business Flow-tól kapott jelenléti listát kizárólag személyes kacsolatépítésre használja, nem küld spam üzeneteket a résztvevők számára.

 7. Ha etikátlan magatartással szembesül, értesíti a tényekről és tapasztalatokról az üzleti klub Etikai Bizottságát.

A Business Flow Online TAGJAIRA, és szerződött partnereire vonatkozó etikai szabályok:

 1. Nem végez hálózatépítő (MLM-es) tevékenységet. Ha multi-level marketinggel foglalkozik, csak a termékeiről és szolgáltatásairól beszél, és nem hozza szóba a multi-level marketing rendszerhez való csatlakozásból származó egyéb előnyöket.

 2. A tagokkal és vendégekkel, valamint az ajánlott üzleti partnerek körében jóindulatot és bizalmat épít, pozitív és támogató magatartást tanúsít.

 3. Őszinte a Business Flow Online tagokkal és a számára ajánlott üzleti partnerekkel, és tartja magát a szakmája és a Business Flow etikai irányelveihez.

 4. Felelősséget vállal, és figyelemmel kíséri/előkészíti/utána jár az adott és kapott üzleti ajánlásainak.

 5. Óvatos, amikor olyan résztvevő számára ad üzleti ajánlást, akit még nem ismer (a számára ismeretlen Business Flow Online tagokra is érvényes útmutatás).

 6. A Business Flow-tól kapott jelenléti listát kizárólag személyes kacsolatépítésre használja, nem küld spam üzeneteket a résztvevők számára.

 7. Teljesíti az általa szóban, vagy írásban tett vállalásokat és megállapodásokat, különös tekintettel a szerződéses és fizetési fegyelem betartására, valamint az üzleti klubon belül vállalt szerepkörrel vállalt feladatokra. 

 8. A közösség érdekeit szem előtt tartva rendszeresen hív megbízható vendéget, ezzel növelve a csoport üzleti erejét és elérését.

 9. Vendégeit tájékoztatja a Business Flow etikai szabályairól, illetve felelősséget vállal a hozott vendég etikus viselkedéséért.
   
 10. A felmerülő félreértéseket megbeszélés útján kezeli, a vitás esetekről tájékoztatja a Business Flow vezetőségét.

 11. A tag, ha etikátlan magatartással szembesül, értesíti a tényekről és tapasztalatokról a Business Flow Etikai Bizottságát.

Kelt: Budapest, 2021. 04.05.
(A változtatás jogát fenntartjuk)

Üzemeltető:

 • Karrierügynökség Kft.
 • Székhely: 4244 Újfehértó, Bartók Béla út 12.
 • Iroda: 1095 Budapest, Liliom u. 7-9.
 • Adószám: 24211637-2-15 | Cégjsz.: 15-09-080201
 • Bankszámla: 12100011 – 10084753 – 00000000
 • Képviseli: Varga István

Business Flow 2021 Minden jog fenntartva