Etikai Kodex

és

klubtagok és vendégek számára

Az érintettek köre


Az Etikai Kódex megalkotásának célja, hogy minden érintettel ismertesse azon etikai normákat, melyeket a Business Flow szervezete támaszt a hozzá kapcsolódó gazdasági társaságokkal, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személyekkel, illetve azokat képviselő természetes személyekkel.


Az érintettek listája

 • a Business Flow tulajdonosa és vezetői
 • a Business Flow alkalmazottai és megbízott munkatársaik, valamint azok cégeinek alkalmazottai
 • a Business Flow Igazgatósági partnerei, és azok munkatársai
 • a Business Flow / Business Energy tagjai, személyes közreműködői és azok helyettesítői
 • a Business Flow / Business Energy vendégei, akik a próbaalkalmakat használják
 • a Business Flow / Business Energy működő és alakuló üzleti klubjai

Az Etikai Kódexben foglaltak betartása minden érintett számára kötelező.

A Business Flow kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minden érintett megismerje és alkalmazza az Etikai Kódexben foglaltakat.

Az Etikai Kódex összefoglalóan tartalmazza egyrészt a betartandó etikai normákat, másrészt felhívja a figyelmet az etikai kockázatokra is.
Támogatást nyújt az etikai problémák felismerésében és kezelésében, valamint tartalmazza az etikai ügyek bejelentésének folyamatát.


Az offline/online üzleti klub Etikai Bizottsága és eljárási rendje


A vezetőségéből az a 3 fő, aki nem tölt be Elnök, vagy Alelnök posztot. Az Etikai Bizottság feladatai:

 • Irányítja az Etikai Kódexxel kapcsolatos kommunikációt és képzéseket
 • Támogatást és iránymutatást nyújt az érintetteknek az Etikai Kódex betartásában.
 • Tagokra és vendégekre vonatkozó etikai kérdéseket vitat meg, és hoz döntéseket.
 • Dönt a tagjelöltek csatlakozási kérelméről (ki csatlakozhat az üzleti klub üzleti érdekközösségéhez).
 • Kapcsolatot tart a B-Flow Igazgatóságával, aki a végrehajtó szerepet látja el az etikai kérdésekben.

Vitás esetekben az Elnök, helyettesítés esetén az Alelnök szavazata dönt.

Az Etikai Bizottság feladata, hogy az üzleti klubbal kapcsolatban álló valamennyi érintett betartsa az Etikai Kódex előírásait.


Az etikai bejelentés rendje

Amennyiben tag az Etikai Kódex megsértésével kapcsolatos tevékenyéget, viselkedést, kommunikációt kíván jelenteni, felveszi a kapcsolatot az adott üzleti klub Etikai bizottságával.


Kik tehetnek bejelentést? 

 • a Business Flow tulajdonosa és vezetői
 • a Business Flow alkalmazottai és megbízott munkatársaik, valamint azok cégeinek alkalmazottai
 • a Business Flow Igazgatósági partnerei, és azok munkatársai
 • a Business Flow/Business Energy tagjai, személyes közreműködői és azok helyettesítői
 • a Business Flow/Business Energy tagok vendégei, akik a próbaalkalmakat használják
 • a Business Flow/Business Energy működő és alakuló üzleti klubjai 

A bejelentésben ki kell térni az alábbi kérdésekre:

 • Milyen témában kíván bejelentést tenni?
 • Mi történt? Hol történt? Kik voltak érintve az ügyben? (ha van bármilyen dokumentum, akkor csatolja az e-mailhez)

 

A Business Flow etikai szabályzata


A Business Flow/Business Energy üzleti klub vendégeire vonatkozó etikai szabályok:

 1. Összesen 2 próbaalkalmat használhat arra, hogy megismerje a Business Flow/Business Energy offline és online üzleti klubok működését, és felmérje a benne rejlő üzleti potenciált. Utána döntenie kell a Business Flow/Business Energy tagság kiváltásáról.
 2. Tiszteletben tartja a meglátogatott üzleti klub tagjainak üzleti érdekeit, és kerüli a versenytárs tevékenységeket.
 3. Nem végez hálózatépítő (MLM-es) tevékenységet. Ha multi-level marketinggel foglalkozik, beszélhet a termékeiről és szolgáltatásairól, de nem hozhatja szóba a multi-level marketing rendszerhez való csatlakozásból származó egyéb előnyöket.
 4. A találkozó résztvevőinek megismerésére és együttműködések kialakítására törekszik, nem direkt értékesítési célokkal érkezik.
 5. Az üzleti klub tagjaival és az ajánlott üzleti partnerek körében jóindulatot és bizalmat épít, pozitív és támogató magatartást tanúsít.
 6. Őszinte az üzleti klub tagokkal és a számára ajánlott üzleti partnerekkel, valamint tartja magát a szakmája etikai irányelveihez.
 7. A Business Flow-tól kapott jelenléti listát kizárólag személyes kacsolatépítésre használja, nem küld spam üzeneteket a résztvevők számára.
 8. Ha etikátlan magatartással szembesül, értesíti a tényekről és tapasztalatokról az üzleti klub Etikai Bizottságát.

A Business Flow/Business Energy üzleti klub tagjaira, és szerződött partnereire vonatkozó etikai szabályok:

 1. Nem végez hálózatépítő (MLM-es) tevékenységet. Ha multi-level marketinggel foglalkozik, csak a termékeiről és szolgáltatásairól beszél, és nem hozza szóba a multi-level marketing rendszerhez való csatlakozásból származó egyéb előnyöket.
 2. Rendszeresen látogatja a saját üzleti klub üzleti találkozóit. Hiányzás esetén gondoskodik a saját helyettesítésről.
 3. A Business Flow/Business Energy egyéb tagjaival és az ajánlott üzleti partnerek körében jóindulatot és bizalmat épít, pozitív és támogató magatartást tanúsít.
 4. Őszinte a Business Flow/Business Energy tagokkal és a számára ajánlott üzleti partnerekkel, és tartja magát a szakmája és a Business Flow etikai irányelveihez.
 5. Felelősséget vállal, és figyelemmel kíséri/előkészíti/utána jár az adott és kapott üzleti ajánlásainak.
 6. Óvatos, amikor olyan résztvevő számára ad üzleti ajánlást, akit még nem ismer (a számára ismeretlen Business Flow/Business Energy tagokra is érvényes útmutatás).
 7. A Business Flow-tól kapott jelenléti listát kizárólag személyes kacsolatépítésre használja, nem küld spam üzeneteket a résztvevők számára.
 8. Teljesíti az általa szóban, vagy írásban tett vállalásokat és megállapodásokat, különös tekintettel a szerződéses és fizetési fegyelem betartására, valamint az üzleti klubon belül vállalt szerepkörrel vállalt feladatokra. 
 9. Az üzleti klubján belül védi a tagi szerződésben rögzített tevékenységi körét, az alábbi szabályok betartásával:
 10. Megelőzés: előre jelzi az üzleti klub vezetőségének, ha a leendő vendég számára konkurens tevékenységet végez. Kérheti a vendégjelölt elutasítását, vagy a találkozóra szóló tevékenységkorlát bevezetését.
 11. Kialakult szituációban: kérheti (az üzleti klub vezetőségétől) a vendégjelölt találkozó idejére szóló tevékenység korlátozását (ami kevésbé konkurál a tag üzleti érdekeivel).
 12. A versenytárs ütközéseket békésen kezeli, viselkedésével nem veszélyezteti az üzleti klub és a Business Flow üzleti érdekeit. Különösen vigyáz arra, hogy a résztvevő egyéb tagoknak és vendégeknek ne legyenek negatív érzéseik, tapasztalataik a kialakult helyzettel kapcsolatban. A történteket átbeszéli az érintettekkel, és tisztázzák a helyzetet, hogy a jövőben elkerüljék a versenytárs ütközéseket.
 13. Az üzleti klubja érdekeit szemelőtt tarva rendszeresen hív megbízható vendéget, ezzel növelve a csoport üzleti erejét és elérését.
 14. Vendégeit tájékoztatja a Business Flow etikai szabályairól, illetve felelősséget vállal a hozott vendég etikus viselkedéséért. Tiszteletben tartja az üzleti klub egyéb tagjainak üzleti érdekeit, és számukra konkurens vendéget(eket) nem hív. 
 15. Az üzleti klub egy aktív tagjával konkuráló vendég esetén az üzleti ajánlásait kizárólag a tagtársa számára adja át.
 16. A felmerülő félreértéseket megbeszélés útján kezeli, a vitás esetekről tájékoztatja az érintett üzleti klub vezetőségét.
 17. A tag, ha etikátlan magatartással szembesül, értesíti a tényekről és tapasztalatokról az üzleti klub Etikai Bizottságát.

A Business Flow központi csapata...

Jagos Orsolya

OPERATÍV VEZETŐ
jagos.orsolya@businessflow.hu
+36 70 634 0819

Varga Dorka

MARKETING VEZETŐ
varga.dorka@businessflow.hu
+36 30 266 9904

Dinda Eszter

IRODA VEZETŐ
dinda.eszter@businessflow.hu
+36 30 274 4317

Varga István

ÜGYVEZETŐ
varga.istvan@businessflow.hu
+36 30 320 2084

-------


 

Üzemeltető:

 • Karrierügynökség Kft.
 • Székhely: 4244 Újfehértó, Bartók Béla út 12.
 • Iroda: 1095 Budapest, Liliom u. 7-9.
 • Adószám: 24211637-2-15 | Cégjsz.: 15-09-080201
 • Bankszámla: 12100011 – 10084753 – 00000000
 • Képviseli: Varga István